Page MenuHomePhabricator

We want to transform our community through an alternatives , sa pa fè anyen si lavi poko vle m men mw konnen yon sèl bagay tout sa wap fè nan lavi wap toujou jyenn dekourajman sèl bagay pa bay legen .News, screenplayer, board aboard,
Closed, InvalidPublic

Description

Travay di pou yon jou pouka repoze vye kòw the subject is through the alternatives

Event Timeline

chad removed 007brendan as the assignee of this task.
chad added a subscriber: chad.
chad removed a subscriber: chad.